Aanmelden nieuwe client
Home > Praktijk

YOEP Onderwijs en Zorg

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Adressen:

  • YOEP Warmond is gevestigd aan de Dorpsstraat 73, 2361 AV te Warmond (088 972 3730)
  • YOEP Haaglanden is gevestigd aan de Jacob van den Eyndestraat 73, 2274 XA Voorburg (088 972 3723) De volgende gemeenten vallen onder Yoep Haaglanden: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Klik hier voor meer informatie over YOEP Haaglanden.
  • YOEP regio Amsterdam en omstreken: Vanuit onze vestiging in Warmond bieden wij ondersteuning in de zorg regio Amsterdam. Zoveel mogelijk op de schoollocatie ontvangen de cliënten zorg of ondersteuning. 

Het YOEP team bestaat uit Kinder- en Jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, Psychologen, Orthopedagogen, (praktijk) Coaches en Onderwijs-Zorg Specialisten (OZS).

Meer informatie staat in onze flyer, die u hier kunt downloaden.

Aanmelden: Vul het formulier op "aanmelden nieuwe client" (rechts boven) in. Wij nemen dan spoedig contact met u op. Als U zich aanmeldt gaan wij er vanuit dat U akkoord bent met onze algemene voorwaarden welke U hier kunt downloaden. Breng deze voorwaarden, ondertekend en samen met een kopie van een geldig ID mee naar uw eerste afspraak. Voor verdere vragen kunt U contact opnemen met het secretariaat via e-mail secretariaat@yoep.nu of telefonisch.

Wachtlijsten en wachttijden. Momenteel hanteren wij geen wachtlijsten voor onze zorg. Er is soms wel sprake van enige wachttijd tussen contact en intake. Dit heeft puur met de agenda's van de betrokken behandelaren te maken. De wachtijden in de verschillende regio's zijn:

  • Warmond:                    2 tot 3 maanden
  • Zuid Holland-Zuid:      cliënten stop. Alleen met een (extra) nee, tenzij budget zijn er mogelijkheden.
  • Haaglanden:                momenteel geen wachttijden
  • Amsterdam:                 2 tot 4 weken

Projecten. Naast de aanmelding voor een traject bij YOEP kunt u voor ondersteuning terecht bij de afdeling projecten. Dat kan gaan om een lezing, een workshop, training, maar ook een Kort Advies Traject, een FunctioneringsProfiel met analyse of een IQ test. Het kan een standaard activiteit zijn, maar ook en op maat gemaakt voor uw client of doelgroep. U kunt via deze link informatie of een offerte opvragen.

Wanneer naar een kinder- en jeugdpsychiater? Kinderen worden naar de kinder- en jeugdpsychiater verwezen als er zorgen zijn om hun ontwikkeling, die niet passen bij de leeftijd. Omdat kinderen zich op veel gebieden horen te ontwikkelen, kan een probleem in die ontwikkeling zich op veel gebieden tonen. Vaak worden andere ontwikkelingsgebieden ook beinvloed. Bovendien leeft een kind altijd in interactie met een context: thuis, op school en in een vrije tijdscircuit. Er kunnen symptomen ontstaan die kunnen verontrusten. Symptomen kunnen naar buiten zijn gericht, of juist naar binnen. Het is zaak om symptomen, de ontwikkeling van het kind en de contexten waarin het kind leeft in beeld te brengen. Dit moet op een systematische wijze gebeuren, om niets te missen. 

Wat kun je verwachten? Het gaat in een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie niet om het invullen van eenvoudige lijstjes. Het gaat ook niet om het plakken van labels. Het gaat ook niet om het snel uitdelen van receptjes. Een kind met een probleem in de ontwikkeling verdient adequaat en kundig onderzoek, waarna op basis van kennis besloten wordt wat verder nodig is. Soms hoeft er weinig of niets te gebeuren en kan behandeling of advisering kort zijn. Soms is langer contact nodig waarbij gekozen kan worden uit vele behandel- en begeleidingssoorten.

Wie kan er terecht? In de praktijk worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek behandeld. Ook is er plaats voor jong volwassenen van 18-30 jaar die kampen met de gevolgen van hun jeugdpsychiatrische problematiek in deze levensfase. Soms worden ook ouders van kinderen binnen de praktijk behandeld.

Samenwerking Kinderen tonen hun ontwikkelingsprobleem in hun leefomgevingen; dus thuis, op school en in het vrije tijdscircuit. Voor zowel diagnostiek, als begeleiding en behandeling is een brede blik nodig. Een blik die verder gaat dan aandoeningen en die niet beperkt blijft tot de spreekkamer. YOEP streeft naar goede samenwerking met scholen, verwijzers en wijkteams. 

'Omgekeerde stepped care' In de praktijk  wordt  het 'omgekeerde stepped care' model gebruikt. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking tussen zorg en school gezocht. In het 'omgekeerde stepped care' model worden intakes gedaan door hoger opgeleide medewerkers van de praktijk. Zij vinden zoveel mogelijk op school plaats, met ouders en iemand van school die het kind goed kent. We maken een pre-diagnose aan de hand van het Functionerings-Profiel, dus aan het begin van het proces is al duidelijk wat de route voor verdere diagnostiek moet zijn. Bovendien is eerder duidelijk of een verwijzing op dit moment terecht is en wat er moet gebeuren. In de behandel- en begeleidingsfase kunnen veel contacten op school plaatsen vinden. Het voordeel daarvan is dat de lijntjes kort zijn met de kinderen, de ouders en de docenten. De aanpak is innovatief en werkzaam gebleken. 

Financiering De financiering voor kinderen onder 18 jaar verloopt via de gemeenten. YOEP heeft voor 2018 contracten met de gemeenten in de regio Holland-Rijnland, Haaglanden, Zuid Holland Zuid , Midden-Holland en Amsterdam.

Boven de 18 jaar is er verzekerde zorg. YOEP heeft voor 2018 een contract met Multizorg. Voor alle andere zorgverzekeraars factureert YOEP via FAMED. U kunt de de FAMED factuur dan zelf delareren bij uw zorgverzekeraar. Niet alle verzekeraars vergoeden 100%. Neem in alle gevallen eerst contact op met uw zorgverzekeraar voor het voor u geldende vergoedingspercentage.

Voor de klachtenprocedure kunt u hier klikken.

Voor ons kwaliteitsstatuut klikt u hier.

Voor het privacy statement kun u hier klikken. Een uitgebreid regelement is op verzoek beschikbaar.