Aanmelden nieuwe client
Home > Raatmakers

Raatmakers

In het Raatmakers systeem werkt YOEP flexibel samen met partners om uithuisplaatsing te voorkomen.

Met Raatmakers worden krachten van verschillende organisaties gebundeld. Raatmakers is een initiatief vanuit BuurtwerkBrijder JeugdChildPoint, YOEP en De Buitenwereld. Met als primaire doelstelling om een beter alternatief te bieden voor uithuisplaatsing. Een beter alternatief voor uithuisplaatsing van kinderen en jeugdigen (van 0 tot 18 jaar) die te maken hebben met een overbelaste gezinssituatie, ernstige gedragsproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Er wordt effectief samengewerkt. De mogelijkheden die er binnen het eigen informele en formele netwerk liggen, worden door de cliënten maximaal benut. Het functioneren van het kind wordt aan de hand van het FunctioneringsProfiel in kaart gebracht.

Wilt u meer weten over Raatmakers? Of wat wij voor u en uw gezin kunnen betekenen? Ga dan naar de website van Raatmakers of vul het contactformulier van Raatmakers in.