Beveiligd aanmelden
nieuwe client
Home > School

School

Wat kan YOEP voor jou betekenen?

Wij vinden het belangrijk om de school en de leerkracht optimaal te betrekken bij het onderzoek en de behandeling van de leerling. Intakes en behandelingen worden niet alleen op de poli maar ook op school verricht. Ons doel is:

 • Behandeling van de leerling
 • Thuiszitten voorkomen
 • Handelingsvaardigheid van docenten en IB-ers vergroten
 • Transparant handelen en contact houden

YOEP adviseert ook op school.

Rond een individueel kind of een groep kinderen kan handelingsverlegenheid zijn ontstaan.

 • Hoe kunnen we deze leerling helpen?
 • Is er nu sprake van problematiek die op school kan worden aangepakt?
 • Is een gedragsprobleem een uiting van een kinderpsychiatrisch beeld?
 • Is het nuttig om een training voor docenten in te zetten?
 • Wat doen we als onze aanpak niet lijkt te helpen?
 • Kan dit kind nog wel op deze school blijven?
 • Hoe pakken we dit een volgende keer aan?
 • Hoe kan je eigenlijk controleren of iets heeft geholpen?
 • Welk deel van de probleemsituatie kun je op school oplossen?
 • Wanneer is samenwerking met jeugdhulp beter?

Dit zijn vragen die dagelijks kunnen ontstaan rond leerlingen met problemen, rond situaties in de klas, rond de omgang met ouders en zelfs in de organisatie van de school. Je kunt behoefte hebben aan ruggespraak.

Wat kan YOEP voor jou betekenen?

YOEP heeft meer dan 25 jaar ervaring in het slaan van een brug tussen school en zorg. Wij hebben een systematiek opgebouwd om snel een volledig beeld te krijgen van het functioneren van een kind en om school daarover te adviseren. Als het komt tot een kinderpsychiatrisch onderzoek, gaat dat in samenwerking met school en voor een deel ook op school. Het verbeteren van het functioneren van een kind en van het begrip over het kind op school, is een belangrijk doel van ons handelen.

Samenwerken met school.

YOEP werkt met Onderwijs-Zorg Specialisten (OZS), opgeleid om kind, ouders en school te adviseren en begeleiden. De OZS is het eerste aanspreekpunt voor scholen met een vraag over een probleem bij kinderen.

FunctioneringsProfiel (FP).

Het FunctioneringsProfiel (FP) wordt ingezet als een vorm van pre-diagnostiek. Het FP geeft een beeld van het functioneren van een kind of een groep kinderen. Iedereen die het kind goed kent kan het afnemen. Als met behulp van het FP een beeld van een kind is verkregen, wordt in overleg gekozen voor een plan van aanpak. Alleen als het nodig is, volgt nader kindonderzoek door YOEP. Na het kindonderzoek blijkt welke specifieke behandeling of begeleiding aangewezen is. 

Trainingen en workshops.

YOEP biedt passende trainingen, cursussen en workshops om de vaardigheden van docent en begeleider te vergroten. Onderstaand een greep uit het trainingsaanbod van YOEP:

 
 
Cursus psychopathologie
 
5 modules (ADHD, ASS, ODD, Angst- en stemmingsstoornissen en hechtingsproblematiek) van 2,5 uur per keer
Voor: leerkrachten, docenten, zorgcoördinatoren en ib-ers
Workshop “Ervaringspad Autisme”
 
Voor: leerkrachten, docenten, zorgcoördinatoren en ib-ers. Eenmalig 1,5 uur
Workshop “No Blame”
 
Anti-pest programma op school.
Voor: leerkrachten, docenten, zorgcoördinatoren en ib-ers.
Kanjertraining voor op school
 
Bevorderen van sociale vaardigheden, bevorderen sfeer op school
Voor: ouders en docenten
“Echt wel!” workshop en vaardigheidstraining
 
Training voor de aanpak van moeilijke gedragsproblemen bij kinderen en jongeren
Voor: ouders en docenten